Informace o závodu

Termín konání: sobota 19.9.2020
Místo konání: hřiště na konci Husovy ulice
GPS: 49.9541611N, 14.3025594E
Registrace: od 12:45 (Registrace končí vždy 30 min před závodem dané kategorie)
Čas startů: 14:00 – 15:40

Kategorie a trasy:

Trať: 200 m
Ročník: 2013 a mladší
Startovné on-line registrace: 0,- Kč
Startovné na místě: 50,- Kč
Čas startu: 14:00

Trať: 450 m
Ročník: 2011-2012 (8-9 let), 2009-2010 (10-11 let)
Startovné on-line registrace: 50,- Kč
Startovné na místě: 70,- Kč
Čas startu: 14:15

Trať: 3 x 900 m
Ročník: rodinný 3 – členný tým složený ze zástupců alespoň dvou generací (bez věkového limitu). Tým registruje jeho kapitán, při registraci je možné zadat slogan, který bude vytištěn na startovních číslech všech členů týmu
Startovné on-line registrace: 100,- Kč (za celý tým)
Startovné na místě: registrace na místě není možná – pouze on-line registrace
Čas startu: 14:30

Trať: 10 km
Ročník: 2002-2004 (16-18 let),
Startovné on-line registrace: 100,- Kč
Startovné na místě: 150,- Kč
Čas startu: 15:30

Trať: 10 km
Ročník: 1965 – 2001 (nad 18), 1964 a starší (55+)
Startovné on-line registrace: 200,- Kč
Startovné na místě: 270,- Kč
Čas startu: 15:30

Trať: 3 km
Ročník: 2006-2008 (12-14 let), 2002-2005 (15-18 let),
Startovné on-line registrace: 100,- Kč
Startovné na místě: 150,- Kč
Čas startu: 15:40

Trať: 3 km
Ročník: 1965 – 2001 (nad 18), 1964 a starší (55+)
Startovné on-line registrace: 200,- Kč
Startovné na místě: 270,- Kč
Čas startu: 15:40

Program:

12:45  Začátek registrace
14:00  Start 200 m
14:15  Start 450 m
14:30  Start rodinné týmy 3 x 900 m
15:00 Vyhlášení vítězů 200 m, 450 m, 3 x 900 m
15:30  Start 10 km
15:40  Start 3 km
17:00  Vyhlášení vítězů 3 km, 10 km
17:30 Ukončení akce

Tratě (Start/cíl hřiště Husova) – toto je aktuální podoba tratí – konečná podoba upřesněna a představena až před vlastním závodem.

200 m – u hřiště
450 m –  okruh okolo hřiště
3 x 900 m – 2 okruhy kolem hřiště
3 km – hřiště –  do lesa směr ke skladům – Vonoklasy U Kapličky (tunelem) – lesem k dubu – modrá značka – podél lesa – hřiště
10 km – hřiště – do lesa směr k dubu– Vonoklasy U Kapličky (tunelem) – do lesa směr Roblín – lesem – otočka směr Vonoklasy – přes pole zpět ke Kapličkám – kolem „bizonů“ – lesem po modré značce – podél lesa ke hřišti

 • Závodníci běží pouze trať odpovídající jejich věku, změna tratě není po zaregistrování možná.
 • Hlavní trať 10km bude vyhlášena jako “Černošice open” – kromě absolutního vítěze bude vyhlášen/a také nejlepší závodník / závodnice pocházející z Černošic
 • Všechny tratě jsou krosového typu – vedeny po asfaltových i nezpevněných lesních a polních cestách, které jsou za sucha často prašné, za mokra naopak kluzké
 • Závodníci před podáním přihlášky berou na vědomí, že podle lesního zákona je vstup do lesa vždy na vlastní nebezpečí a prohlašují, že se před startem závodu s tratí seznámili a považují ji za bezpečnou.
 • Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), mládež do 18 let na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.
 • Malé děti startují na zodpovědnost a za dozoru rodičů nebo zákonných zástupců. Podmínkou účasti je, aby se děti při řazení před startem a na trati obešly bez pomoci rodičů.
 • Pořadatel závodníky nepojišťuje.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový harmonogram během závodu, případně upravit trasu závodů.
 • Případný finanční výtěžek bude sponzorsky věnován na podporu Knihovny Františky Plaménkové
 • Závodníci přihlášením k závodu souhlasí s pořízením audiovizuální dokumentace závodu a s publikováním tištěných a elektronických médiích.
 • Počet účastníků je omezen: celkem 250 závodníků
 • V místě i během závodu je zajištěno občerstvení
 • Účastníci mají k dispozici úschovnu věcí